ĐÁNH GIÁ

0 đánh giá

sản phẩm đặc biệt

Sản phẩm đặc biệt dành cho:

Sản phẩm phù hợp với hầu hết các dáng ngực (Nhỏ - Tròn đầy - Lớn), thích nâng đẩy tự nhiên, không thích mặc gọng

Feedback