ĐÁNH GIÁ

0 đánh giá

sản phẩm đặc biệt

Sản phẩm đặc biệt dành cho:

- Sản phẩm phù hợp với người có form ngực nhỏ đến vừa.

- Phù hợp với trang phục cổ vuông, quây, trễ vai.

Giảm 10% cho tất cả các đơn hàng

Feedback